ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΒΙΝΤΕΟ Α΄ΜΕΡΟΣ)