Δημόσια Διαβούλευση για την παιδεία στο Δήμο μας

Η παράταξη μας στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως μείζονα αντιπολίτευση συμμετέχει ενεργά στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας  & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις δράσεις της Σχολικής Κοινότητας.

Έχει συστήσει, βάσει του καταστατικού της, την Επιτροπή Παιδείας & Σχολικών Υποδομών η οποία αποτελείται  από τα εξής μέλη :  

Η παράταξή μας έχει ολοκληρωμένη πρόταση για τα θέματα Παιδείας και Σχολικών Υποδομών, την οποία παρουσίασε δημόσια σε συνέντευξη Τύπου στις 22 Φεβρουαρίου και η οποία αναλύεται παρακάτω :

  • ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΕΔΙΑ :

  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΔΙΩΝ
  1. Λειτουργία Σχολείων – Καθημερινότητα

Στόχος : Η εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της Πόλης μας

Μέσα : 

α.  Αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση θεμάτων

β.  Απρόσκοπτη ροή χρηματοδότησης με έγκαιρη απόδοση ποσών ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) και ΦΗΧ (Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων).

γ. Υπηρεσίες υποστήριξης εκπαιδευτικών μονάδων.

δ.Στενή συνεργασία με τις Σχολικές Μονάδες  και ενίσχυση των διοικητικών υπηρεσιών

ε. Αναβάθμιση του Τμήματος Παιδείας σε Διεύθυνση Παιδείας

στ. Ορισμό αποκλειστικά Υπευθύνου για τις Σχολικές Υποδομές, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Σχολικές Υποδομές

α.  Επίλυση των προβλημάτων των Σχολικών Μονάδων σε στενή συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία για την έγκαιρη οργάνωση εργασιών και προληπτικής συντήρησης.

β.  Καλύτερη διαχείριση των ανοικτών εργολαβιών με ορθή πρόβλεψη απαραίτητων εργασιών.

γ. Στοχευόμενες παρεμβάσεις και κτιριακή – ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, με προτεραιότητα βάσει παλαιότητας, μέσω των Κτιριακών Υποδομών, ΠΕΠ και ειδικών προγραμμάτων.

δ.  Απευθείας παρεμβάσεις μέσω ίδιων πόρων σε μία Σχολική    Μονάδα κάθε χρόνο με κριτήρια επιλογής την παλαιότητα και την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών.

ε.   Διερεύνηση του δείκτη σεισμικής αντοχής των Σχολικών Κτιρίων.

στ. Υιοθέτηση των κτιριακών προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση των Αμεα.

η.  Ολοκλήρωση διαδικασίας απόκτησης  Κυριότητας των Σχολικών Μονάδων μέσω του Κτηματολογίου.

 θ.    Σταθερή επιδίωξη για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων.

 ι.   Αντιμετώπιση φαινομένου πρόκλησης ζημιών στις σχολικές υποδομές.

  • Διασύνδεση Σχολείου – Κοινωνίας

α.  Ανοιχτό Σχολείο – Αξιοποίηση των χώρων προς όφελος μαθητών και δημοτών – Στενή συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και τις Διευθύνσεις των Σχολείων.

Διασύνδεση της διαχείρισης των χώρων και έγκαιρος προγραμματισμός των πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων μέσω του ΠΑΟΔΑΠ.

β.  Ενίσχυση του θεσμού της Συνάντησης  Μαθητικής Δημιουργίας (Φεστιβάλ) σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων.

γ.  Αξιοποίηση συγκριτικού πλεονεκτήματος παρουσίας του ΕΠΑΛ και του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στον Δήμο μας. (Πατήστε για να δείτε)

  • Επιδίωξη συνεργασίας με το ΕΠΑΛ- ΕΚ στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εργαστηριακών υποδομών για την παροχή υποστηρικτικού έργου σε σχολικές μονάδες και κοινωνικές δομές.
  • Ανάληψη πρωτοβουλίας για την διοργάνωση Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με αντικείμενο την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και τις έξυπνες πόλεις.
  • ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.

Η Αγία Παρασκευή, η πόλη μας, αποτελεί στην πράξη έναν πόλο «έντασης» γνώσης, τον οποίο συνθέτουν τα υψηλού επιπέδου κρατικά-δημόσια σχολεία (γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης), τα πολύ γνωστά και αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία και φυσικά ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ το σπουδαίο Ερευνητικό Κέντρο. Ασφαλώς ο Δήμος δεν εμπλέκεται σε θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας και αυτοτέλειας των μονάδων, αλλά η παρουσία τους εντός του ιστού της πόλης, μας προτρέπει στην ανάπτυξη ενός «Ενιαίου Δικτύου Παιδείας» μέσω κοινών δράσεων και εξωσχολικών δραστηριοτήτων, υπό την αιγίδα του Δήμου μας.

Αρμοδιότητα και Υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί η Λειτουργικότητα και ποιοτική Αναβάθμιση των Υποδομών για την διασφάλιση του Μορφωτικού Επιπέδου των Δημοτών μας.

Επιδίωξή μας : Η γειτονιά να καμαρώνει για τα Σχολεία της και τα Παιδιά της

********************************************************************

Την παραπάνω πρότασή μας θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση για 10 μέρεςΌποιος επιθυμεί (σύλλογοι, παρατάξεις ή μεμονωμένα άτομα) μπορεί να λάβει μέρος στη διαβούλευση , με προτάσεις ή παρατηρήσεις, με δυο τρόπους: Είτε αποστέλλοντας αυτές στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  της παράταξής μας agparipolimas@hotmail.gr είτε με την ηλεκτρονική διαβούλευση, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Στο τέλος του άρθρου πληκτρολογήστε το όνομα, το email και το σχόλιό σας
  2.  Πατήστε «Δημοσίευση».

Όλα τα σχόλια θα είναι δημόσια.

Το Γραφείο Τύπου του δημοτικού συνδυασμό “Αγία Παρασκευή η πόλη μας”

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ

Γράψτε το σχόλιό σας.
Δώστε το όνομά σας

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.