ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΒΙΝΤΕΟ Β΄ΜΕΡΟΣ)