“ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ”: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή περίπου, ψηφίζονται οι όροι φιλοξενίας των ΠΑΙΣΔΑΠ. Φέτος ψηφίζονται Παρασκευή 19/4/2019 σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση.

Σε σχέση με την εισήγηση που έχει σταλεί από τη διοίκηση οι προτάσεις μας έχουν ως εξής:

Ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας προβλέπει ότι η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται. Πάγια θέση μας είναι πως οι επανεγγραφές πρέπει να γίνονται δεκτές για παιδαγωγικούς και ψυχολογικούς λόγους των παιδιών. Από τη στιγμή που ο νόμος προβλέπει πως πρέπει να υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης, προτείνουμε την μοριοδότηση της αίτησης επανεγγραφής με 60 μόρια.

Σε σχέση με τους αποφοίτους (προνήπια) που φιλοξενούνταν στους ΠΑΙΣΔΑΠ και γίνονται δεκτοί ανεξαρτήτως μορίων που έχουν συγκεντρώσει προτείνουμε την προσθήκη της εξής διατύπωσης, “Τα προνήπια γίνονται δεκτά εφόσον έχουν καταθέσει αίτηση στο νηπιαγωγείο και η αίτησή τους δεν έχει γίνει δεκτή.”

 Σε σχέση με τα τροφεία προτείνουμε μια μείωση των τροφείων για τις κλίμακες έως 35.000€. Πιο συγκεκριμένα,

Από 18.001,00€- 20.000,00€   35€

Από 20.001,00€- 25.000,00€   50€

Από 25.001,00€- 30.000,00€   70€

Από 30.001,00€- 35.000,00€   90€

Σε σχέση με τις κατηγορίες εκπτώσεων προτείνουμε σε σχέση με την εισήγηση τις εξής μεταβολές:

Έκπτωση 30% για τις τρίτεκνες οικογένειες, ανεξαρτήτως εισοδήματος

Για παιδιά ή γονείς με αναπηρία από 67% έκπτωση 20% για εισοδήματα άνω των 40.000€

Μετά από χρόνια επανέρχεται το κόστος επανεγγραφής, το οποίο είχε καταργηθεί επί δικής μας διοίκησης και με το οποίο είμαστε αντίθετοι.

Μία παρατήρηση για το τέλος: Έχουμε ζητήσει στις 2 τελευταίες χρονιές, την μηνιαία καταβολή τροφείων, κάτι που δεν είχε γίνει δεκτό. Με ικανοποίηση βλέπουμε στην εισήγηση ότι επιτέλους η πρόταση αυτή γίνεται δεκτή και οι γονείς θα καταβάλλουν τα τροφεία ανά μήνα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε ότι χρειάστηκε να φτάσουμε σε προεκλογική περίοδο προκειμένου να γίνει επιστροφή στη μηνιαία καταβολή των τροφείων

Βασίλης Ζορμπάς

Ιατρός Πνευμονολόγος

Υποψήφιος δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

πρ. δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

 

Φανή Παναγιωτοπούλου

Εκπαιδευτικός

Συντονίστρια Επιτροπής Εργασίας  για τους Παιδικούς Σταθμούς

 

 

Διονύσης Λέκκας

Φαρμακοποιός

Μέλος της Επιτροπής Εργασίας για τους Παιδικούς Σταθμούς