ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης και επαγρύπνησης των μέτρων Υγιεινής ο Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, ο Αντιδήμαρχος Νίκος Κωβαίος και η κτηνίατρος Ειδική Συνεργάτης για την Ασφάλεια και Υγιεινή των Τροφίμων Ελευθερία Παπαδοπούλου επισκέφθηκαν την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 το Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου μας.

Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στην εντατικοποίηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας τόσο των εργαζομένων όσο και των διατιθέμενων τροφίμων στους δικαιούχους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνθήκες παρασκευής, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς και διακίνησης.

Από όλους επισημάνθηκε η παραδοχή ότι η διασφάλιση των διαχειριζόμενων τροφίμων είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον υψηλό βαθμό διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας