Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

parataxi-500x360px

Άμεση ήταν η παρέμβαση του ίδιου του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργου Στασινού, στην καταγγελία που του κοινοποιήθηκε από την παράταξή μας, όπως κατατέθηκε στο Δήμο και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και δημοσιοποιήσαμε στις 7 Απριλίου 2016. Η καταγγελία αφορούσε την απευθείας, χωρίς διαγωνισμό, ανάθεση προγράμματος σε Εργαστήριο του ΕΜΠ, από το Δήμο Αγίας Παρασκευής, ύψους 64.000 ευρώ, κατά παράβαση βασικών προϋποθέσεων του νόμου.

Η δημοτική Αρχή του Γιάννη Σταθόπουλου είχε αυθαίρετα ονομάσει το πρόγραμμα «ερευνητικό», αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τη διαγωνιστική διαδικασία, για να καταφέρει να το αναθέσει απευθείας σε συγκεκριμένο Εργαστήριο του ΕΜΠ.

Το έγγραφο του προέδρου το ΤΕΕ, χωρίς να αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες, αποφαίνεται ότι το έργο που αναφέρεται στην επίμαχη σύμβαση δεν είναι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, «ερευνητικό» αλλά «μελετητικό» και σαν τέτοιο, όφειλε η διοίκηση του Δήμου να το αναθέσει ακολουθώντας τις διατάξεις του νόμου 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών», δηλαδή με διαγωνιστική διαδικασία. Σ΄αυτήν, βάσει συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν διαγωνιζόμενοι με τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν τις προσφορές τους, προκειμένου να επιλεγεί από αυτές η πλέον συμφέρουσα για τους δημότες της Αγίας Παρασκευής.

Ακόμη, να ληφθεί υπόψη ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας είναι ΝΠΔΔ και, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του, αποτελεί τον θεσμοθετημένο Τεχνικό Σύμβουλο του Ελληνικού Κράτους. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του μελετά οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό, τεχνοοικονομικό ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, γνωμοδοτεί για θέματα της αρμοδιότητάς του και ασκεί στα μέλη του την πειθαρχική εξουσία όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ιδρυτικού του νόμου.

Μετά από το έγγραφο αυτό του προέδρου του ΤΕΕ (που επισυνάπτουμε) αλλά και όσα νομικά και άλλα επιχειρήματα έχουμε καταθέσει, αναμένουμε από το δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο και τη διοίκησή του, να επανέλθουν στη νομιμότητα.

Βασίλης Ζορμπάς
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»
πρ. Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

[Συνημμένα]


Έγγραφο ΤΕΕ - Σελίδα 1/2
Έγγραφο ΤΕΕ – Σελίδα 1/2 (πατήστε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)
Έγγραφο ΤΕΕ - Σελίδα 2/2
Έγγραφο ΤΕΕ – Σελίδα 2/2 (πατήστε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)