ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ: ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ OIKONOMIKA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ A’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Konstantinos-TsiampasΠρόσφατα ο Δήμαρχος κος Σταθόπουλος Ιωάννης έφερε, με δίμηνη και πλέον καθυστέρηση, προς ψήφιση τα αποτελέσματα του Προϋπολογισμού Α’ εξαμήνου 2016.

Για άλλη μια φορά προσπάθησε να εξωραΐσει τα στοιχεία με ανακρίβειες και υπερβολές.

Οι αριθμοί όμως είναι αμείλικτοι και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, όταν παραχωρούνται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου (26/8/2016).

Για την σωστή ενημέρωση των Δημοτών είναι χρήσιμο να θυμίσω την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου το 2015. Είχαν προβλεφθεί έσοδα 32.334.000 ευρώ, έναντι αυτών εισπράχθηκαν 19.804.000 ευρώ (61%), δηλ. τα έσοδα έπεσαν έξω 12. 530.000 ευρώ (-39%) με συνέπεια να μην υλοποιηθεί και το 39% των δαπανών – υποσχέσεων.

Ο προϋπολογισμός του 2016, αφαιρουμένων των προνοιακών και του χρηματικού υπολοίπου, προβλέπει έσοδα 37.144.671 ευρώ. Αναλογικά για το Α’ εξάμηνο, έπρεπε να εισπραχθούν τα μισά 18.572. 793 ευρώ.

Έναντι αυτών εισπράχθηκαν 10.152.793 ευρώ (54,6 %), είχαμε μείωση των εσόδων κατά 8.572.235 ευρώ (- 45.4 %).

Η είσπραξη των εσόδων έπεσε έξω σχεδόν στο σύνολο των κωδικών! Όπως φαίνεται στον πίνακα και στο γράφημα, το ποσοστό αστοχίας στα έσοδα σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το ενενήντα (90%) τοις εκατό!

grafima

Ενδεικτικά και για να μην κουράσω με αριθμούς, θα αναφέρω τις βασικές γενικές κατηγορίες που αφορούν έσοδα πάνω από 100.000.

ΕΣΟΔΑ Α’ Εξαμήνου

(αναλογικά των προβλεπομένων για το 2016)

α. Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα: Εισπράχθηκαν 1.587.416 ευρώ από 2.377.250, ποσοστό είσπραξης 66,7%, ποσοστό αστοχίας 33,2%.

β. Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών: Εισπράχθηκαν 603.000 ευρώ από 775.797, ποσοστό είσπραξης 77,7%, ποσοστό αστοχίας 22,3%

γ. Έσοδα από φόρους και εισφορές : Εισπράχθηκαν 473.198 ευρώ από 637.000 ποσοστό είσπραξης 74,3%, ποσοστό αστοχίας 25,7%

δ. Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες από την κεντρική κυβέρνηση: εισπράχθηκαν 3.747.619 από 4.251.854 ποσοστό είσπραξης 88,1%, ποσοστό αστοχίας 11,9%

ε. Έκτακτα έσοδα: εισπράχθηκαν 406.120,33 από 4.516.725,401 ποσοστό είσπραξης 8,9%, ποσοστό αστοχίας 91,1%

στ. Έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ: εισπράχθηκαν 263.309 Ευρώ από 3.540.503 ποσοστό είσπραξης 7,4%, ποσοστό αστοχίας 92,6%

pinakas

ΕΞΟΔΑ Α’Εξαμήνου

α. Τιμολογήθηκαν 11.723.107 ευρώ και ενταλματοποιήθηκαν 10.823.404 ευρώ διαφορά 949.703 ευρώ. Ρωτήθηκε ο κος Δήμαρχος εάν η διαφορά οφείλεται σε προβλήματα στις αναθέσεις – τιμολόγια , στην έλλειψη προσωπικού ή στην έλλειψη ρευστότητας. Συγκεκριμένη απάντηση δεν έδωσε.

β. Ρωτήθηκε ο κος Δήμαρχος εάν η διαφορά των 986.299 ευρώ μεταξύ των ενταλματοποιηθέντων (10.823.404 ευρώ) και πληρωθέντων (9.907.105 ευρώ) οφείλεται στην έλλειψη ρευστότητας. Απάντηση δεν έδωσε.

Για άλλη φορά ο κος Σταθόπουλος και η διοίκησή του, αφού πρώτα αυτοδιαφημίσθηκε και αυτοβραβεύτηκε για το πόσο καλά λειτουργεί ο Δήμος επί της εποχής του, προσπάθησε να δικαιολογήσει την πλήρη αποτυχία του στην εισπραξιμότητα του Α’ εξαμήνου ισχυριζόμενος ότι συνήθως οι προϋπολογισμοί το Β’ εξάμηνο έχουν μεγαλύτερη απόδοση.

Θα το ευχηθώ από καρδιάς, αλλά τα στοιχεία του Γ’ τριμήνου που τελειώνει σε λίγες μέρες, δεν αφήνουν περιθώρια για αισιοδοξία.

Κωνσταντίνος Τσιαμπάς
Υποστράτηγος ε.α.
Δημοτικός Σύμβουλος «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»
Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής