ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΟΡΜΠΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5 ΤΟΥ 7ου ΚΑΙ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η Προγραμματική Σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Αγίας Παρασκευής, δίνει την δυνατότητα στον Δήμο Αγίας Παρασκευής να αποκτήσει την απαραίτητη υποδομή για την ουσιαστική και ολοκληρωμένη αθλητική ανάπτυξη των πολιτών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση των μαθητών του Δήμου.

Πρόκειται για μια συνεργασία στην οποία η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου αυτοί να εκτελέσουν εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών χώρων τους.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, τον Δεκέμβριο του 2016, ανέλαβε την δέσμευση απέναντι στην σχολική κοινότητα του 7ου και του 9ου Δημοτικού Σχολείου, την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών προκειμένου να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν οι χώροι των γηπέδων 5×5 που διαθέτουν.  Η δέσμευση προέβλεπε την ολοκλήρωση των εργασιών λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες που έλαβαν χώρα από τα αρμόδια όργανα του δήμου (συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου) δεν έδωσαν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε χωρίς τα γήπεδα να έχουν αναβαθμιστεί.

Η Δημοτική Αρχή χωρίς να δώσει ιδιαίτερες εξηγήσεις ή διευκρινίσεις για το παραπάνω αποτέλεσμα, σε συνεργασία με εκπροσώπους του συλλόγου γονέων του 7ου δημοτικού σχολείου και ανώνυμου χορηγού, προχώρησε στην «δήθεν» μερική αποκατάσταση του υφιστάμενου κατεστραμμένου χλοοτάπητα. Ο χορηγός δεν φαίνεται να παρέδωσε μαζί με το υλικό το πιστοποιητικό καταλληλότητας  του αλλά ούτε φαίνεται κάποιος από τους εκπροσώπους των γονέων να ενέκρινε το υλικό ή να το παρέλαβε. Παράλληλα όμως με αυτήν την αυθαίρετη και απαράδεκτη ενέργεια, η οποία υλοποιήθηκε χωρίς την άποψη των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας ή των εκπαιδευτικών του σχολείου ή των υπόλοιπων δημοτικών συμβούλων, ο Δήμαρχος αιτήθηκε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης, αίτημα το οποίο με την θετική εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, προβλέπεται στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφιστεί.

Οι ενέργειες μετά την λήψη της απόφασης είναι γνωστές στην Δημοτική Αρχή και η οποία τώρα οφείλει να ξεπεράσει τις δυνατότητες της δηλαδή τον «εαυτό» της και να τις υλοποιήσει με την αίσθηση του κατεπείγοντος. Το ποσόν της χρηματοδότησης για τον δήμο μας είναι μεν εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όμως με χρονική διάρκεια μέχρι το τέλος του 2017. Με την οικονομική ανασφάλεια που διατρέχουν όλοι οι προϋπολογισμοί του δημοσίου  είναι πολύ απλό να σκεφτεί κανείς πως εάν δεν απορροφηθεί ένα μέρος του ποσού αυτού από την συγκεκριμένη εργολαβία στο 2017, να μην μπορεί να είναι αυτονόητη μια δεύτερη  παράταση.

Πολύ επιγραμματικά, η επόμενη μέρα της αυριανής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα βρει τον δήμο μας να αποστέλλει για έγκριση την απόφαση της Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, λόγω της παράτασης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Ακολουθεί η υπογραφή της Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, αρχικά από τον Δήμαρχο και εν συνεχεία από τον Υφυπουργό Πολιτισμού κα Αθλητισμού.

Στην συνέχεια ο Δήμος θα προχωρήσει στην εκ νέου έγκριση της Διακήρυξης του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή (λόγος για τον οποίον ακυρώθηκε η διενέργεια του προηγούμενου διαγωνισμού) και στην μετέπειτα έγκριση του αποτελέσματος του νέου διαγωνισμού, εφόσον δεν υπάρξουν απρόβλεπτα γεγονότα μεταξύ των υποψηφίων, πάλι από την Οικονομική Επιτροπή.

Οι παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής προκειμένου να ελεγχθούν ως προς την νομιμότητα τους και εν συνεχεία ο δήμος να προχωρήσει στην επόμενη φάση που είναι η πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο πάλι από την Οικονομική Επιτροπή, για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε να υπογραφεί η σύμβαση.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων που λαμβάνονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της κάθε Περιφέρειας που ανήκει ο Δήμος. Δεν αποτελεί γραφειοκρατική διαδικασία και απορρέει από τις διατάξεις του Προγράμματος «Καλλικράτης».

Ο χαρακτηρισμός περί γραφειοκρατίας και ο δημόσιος σχολιασμός που ακολούθησε, για το αποτυχημένο αποτέλεσμα του πρώτου διαγωνισμού, από τα άτομα που ενεπλάκησαν με την «δήθεν» προσωρινή λήψη μέτρων για αποκατάσταση του χλοοτάπητα ώστε οι μαθητές να είναι ασφαλείς, περιείχε μία όψη της αλήθειας αλλά προβλήθηκε ως η απόλυτη αλήθεια και ως η αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Δυστυχώς η στερεοτυπική επικοινωνία αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο για την εμπέδωση της εσφαλμένης και μεροληπτικής εξέτασης των πραγμάτων  στην συνείδηση  των γονιών και των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία μας.

Η ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης είναι εκείνη που θα σηματοδοτήσει την ημερομηνία περαίωσης των εργασιών της τοποθέτησης του νέου χλοοτάπητα, με πραγματική ακρίβεια και θα κρίνει την ικανότητα της δημοτικής αρχής να υλοποιήσει μια δέσμευση της που ευχόμαστε να την επιδιώκει πραγματικά.

Παρασκευή Ζορμπά
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.