ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΟΡΜΠΑ: ΣΩΣΤΗ Ή ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ;

Σε ερωτηματολόγιο προς τους πολίτες, που κυκλοφορεί η δημοτική παράταξη «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», υπάρχει και η εξής ερώτηση:

Θεωρείτε σωστή ή λανθασμένη την απόφαση του κ. Ζορμπά το 2013, όταν ήταν Δήμαρχος, να ακυρώσει τον διαγωνισμό για την κατασκευή του κολυμβητηρίου;

 Α. Σωστή Β. Λανθασμένη Γ. Δεν ξέρω / Δεν απαντώ

 Για όσους συμπολίτες μας βρίσκουν επαρκείς και σωστά διατυπωμένες τις έξι ερωτήσεις της υποψήφιας δημοτικής παράταξης  “ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ” για το κολυμβητήριο, με σκοπό – φαντάζομαι –  να αποτυπωθεί  η άποψη των πολιτών και οι πληροφορίες που έχουν για το έργο αυτό, θα ήθελα να καταθέσω τα εξής και συγκεκριμένα για την παραπάνω  ερώτηση.

Στην ερώτηση για την σωστή ή λάθος απόφαση  της ακύρωσης ή ορθότερα της ματαίωσης του διαγωνισμού που αφορούσε στην αποπεράτωση του κολυμβητηρίου το οποίο δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτη – κατασκευή και με προϋπολογισμό 6.545.000,00 € για να απαντήσει κάποιος, πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω:

  • Στους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού προβλεπόταν η χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα «Θησέας» και για το ποσό των 3.500.000,00 € ενώ το υπόλοιπο ποσό θα προέκυπτε στην πορεία από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Μέχρι το 2010 που εξελισσόταν ο διαγωνισμός δεν είχε βρεθεί αυτή η άλλη πηγή χρηματοδότησης.
  • Στις 22/6/2010 δημοσιεύτηκε απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3274/04 (πρόγραμμα «Θησέας») και λάμβανε υπόψη, μεταξύ άλλων, τα νέα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης, ποια έργα θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Θα έπρεπε μέχρι τις 31/12/2009 να υπήρχε κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί.
  • Στην σύνταξη του πέμπτου πρακτικού και στην φάση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών δύο εκ των επτά μελών της επιτροπής του διαγωνισμού υπέγραψαν με την επιφύλαξη για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου.
  • Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων είχε λήξει και σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είχαν το ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό θα έπρεπε βάσει της νομοθεσίας να είχαν προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Με λίγα λόγια….

Η συγκεκριμένη απόφαση για την ματαίωση του διαγωνισμού του πρώην Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά ήταν υποχρεωτικό να ληφθεί. Η ορθή διοίκηση του δήμου είναι πάνω από την πολιτική βούληση. Τίποτα αξιόλογο δεν θα μπορεί να συμβεί στο μέλλον για την συγκεκριμένη ιδιοκτησία του δήμου εάν δεν είχε ματαιωθεί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Υ.Γ  Άραγε συνειδητά απουσιάζει από το ερωτηματολόγιο η ερώτηση: “Θεωρείτε σωστές ή λανθασμένες τις αντιδικίες ορισμένων κατοίκων της περιοχής για την μη αποπεράτωση του κολυμβητηρίου: Α. Σωστές, Β. Λανθασμένες,  Γ. Δεν ξέρω / Δεν απαντώ”

Παρασκευή Ζορμπά

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Συντονίστρια Επιτροπής Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων

“Αγία Παρασκευή η Πόλη μας”- Υποψήφιος δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς