ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το μέτρο για την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, κάθε τύπου και βαθμού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ή διάδοσης του κορωνοϊού, λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Υγείας, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο της προστασίας έναντι του κορωνοϊού (Covid-19).

Βασίλης Ζορμπάς

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής