ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 18:00

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Ευπρέπεια Καψοκεφάλου, προσκαλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους σε Τακτική Συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 και ώρα 18.00 με τα εξής θέματα:

  1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).
  2. Λήψη απόφασης για: α) έγκριση της μελέτης του έργου: «Νέος διώροφος παιδικός σταθμός με υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ.328» προϋπολογισμού 1.570.000 € και β) διάθεση ποσού 150.768,25 € από πόρους του Δήμου για την συμπλήρωση της πίστωσης των 1.419.231,75 € που καλύπτονται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής για τη δημοπράτηση του έργου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
  3. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διάνοιξη οδών στην περιοχή “Πευκάκια” Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).
  4. Λήψη μέτρων για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων που έλαβε η πολιτεία για την αποτροπή του κορωνοϊού COVID – 19 (εισήγηση: Δήμαρχος Β. Ζορμπάς).
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής της επιτροπής καταστροφής υλικών για το έτος 2019-2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Δάβαρη).