ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ακυρώθηκε ως μη σύννομο, με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το κοινό Τεχνικό Πρόγραμμα που είχαν καταθέσει οι δημοτικές παρατάξεις των κ.κ. Γιάννη Σταθόπουλου, Γιώργου Οικονόμου και Αλέξανδρου Μουστόγιαννη. Με την ίδια απόφαση, κρίνεται ως νόμιμο και ισχύον το Τεχνικό Πρόγραμμα που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή. Για τα αποτελέσματα της, καθυστερημένης, απόφασης αυτής ήμασταν βέβαιοι από την αρχή, αφού ακολουθήσαμε ως Δημοτική Αρχή όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Η Δημοτική Αρχή όμως, αποδεικνύοντας στην πράξη  την ειλικρινή προσήλωσή της στην συναίνεση και στην συνεργασία που επιδιώκει με την αντιπολίτευση, τροποποίησε τόσο το Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και τον Προϋπολογισμό, ώστε να συμπεριλαμβάνουν τις προτάσεις όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, αν και τυπικά δεν όφειλε, κρατώντας τον λόγο που είχε δώσει στους επικεφαλής τους.

Θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο ειλικρινές πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας, θα επιδεικνύουν και οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις στα μεγάλα προβλήματα της πόλης που απαιτούν λύσεις. Ο λαϊκισμός και οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες, μόνο δεινά για τον Δήμο έχουν ως αποτέλεσμα.

Βασίλης Ζορμπάς

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής