ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ

Η συναίνεση, η συνεργασία, η συζήτηση για να βγει ένα αποτέλεσμα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοχή, είναι ένα σύνηθες αίτημα που προβάλλουν οι επικεφαλής  της αντιπολιτεύσεως.  Συνήθως, από αρκετούς, είναι λόγια κενά περιεχομένου.  Η διάθεση συνεργασίας και  συναινέσεως αποδεικνύονται από τις πράξεις, από τα πιο μικρά έως τα πιο μεγάλα ζητήματα, και όχι από τα λόγια.

Ένα, ούτε μείζον ούτε όμως και έλασσον, ζήτημα, απασχόλησε πριν αρκετούς μήνες το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ). Αυτό της ονοματοδοσίας πολιτιστικών και αθλητικών δομών και υποδομών του ΠΑΟΔΑΠ, ως ένδειξη τιμής σε συμπολίτες μας που διακρίθηκαν στους τομείς αυτούς. Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ, επειδή οι επικεφαλής κάποιων παρατάξεων θεώρησαν ότι το θέμα έπρεπε να έχει την μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και για τον λόγο αυτό ήθελαν να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, εισηγήθηκα και έγινε δεκτό από το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ, το εξής: Να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ και να υποβληθεί ως πρόταση για τελική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν μια απόδειξη διαθέσεως συναινέσεως από την Δημοτική Αρχή, αφού από μόνο του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΔΑΠ είχε την αρμοδιότητα και την δυνατότητα να αποφασίσει τελεσιδίκως.

Στη συνέχεια, εισηγήθηκα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου οι επικεφαλής της αντιπολιτεύσεως ζήτησαν την απόσυρσή του, για να συζητηθεί μόνο από τους επικεφαλής υπό τον Δήμαρχο, σε μια προσπάθεια (υποτίθεται) να καταλήξουν κάπου μόνοι τους  και να επανεισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση των επικεφαλής, υπό τον Δήμαρχο, πραγματοποιήθηκε απόντων των κυρίων Γιώργου Οικονόμου, Αλέξανδρου Μουστόγιαννη και Γιάννη Μυλωνάκη (παρευρίσκονταν ως εκπρόσωποί του τελευταίου, οι κύριοι Γιάννης Λογοθέτης και Πέτρος Διακογιάννης). Στην συνεδρίαση αυτή, ακούσθηκαν διάφορες απόψεις και υπεβλήθησαν αντιπροτάσεις, προς τις οποίες διεφάνη μια σύγκλιση κάποιων παρατάξεων.  Η πρώτη συνεδρίαση έληξε, με την απόφαση να συγκροτηθεί μια άλλη επιτροπή, εκπροσώπων των επικεφαλής, η οποία με δική μου πρόσκληση να συνεδριάσει για την λήψη τελικής αποφάσεως επί των τεσσάρων αυτών προτάσεων. Ζήτησα εγγράφως, από όλους τους επικεφαλής, τα ονόματα των εκπροσώπων τους και συγκάλεσα την επιτροπή συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.  Στην πρόσκλησή μου αυτή, τρεις παρατάξεις δεν απάντησαν καθόλου και δυο υπαναχώρησαν από την κοινή απόφαση και δεν προσήλθαν την ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως. Επανέλαβα την πρόσκληση για νέα ημερομηνία, κατά την οποία και πάλι δεν προσήλθαν. Ο μόνος επικεφαλής παρατάξεως που ανταποκρίθηκε, ήταν ο κ. Ανδρέας Γκιζιώτης της «Λαϊκής Συσπειρώσεως».

Θεωρώ ότι με την στάση τους, αρκετοί επικεφαλής της αντιπολιτεύσεως, επιδεικνύουν και αποδεικνύουν ότι δεν εννοούν αυτά τα ωραία λόγια που συχνά πυκνά αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους. Και είναι αυτοί που έχουν  έλλειψη διαθέσεως συνεργασίας και συναινέσεως ενώ κατηγορούν την Δημοτική Αρχή. Ασκούν μια παρελκυστική πολιτική (όποιος δεν θέλει να ζυμώσει…), όχι μια θεσμική αντιπολίτευση αλλά μια  «τυραννία», ελέω απλής αναλογικής, δημιουργώντας  έτσι γόρδιους δεσμούς. Πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι «ό,τι δεν λύεται, κόπτεται».

Σπύρος Παπασπύρος

Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ