ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ: ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ, ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2015, η Δημοτική Αρχή του κ. Γιάννη Σταθόπουλου εισηγήθηκε την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο, γνωμοδότησης για τη δυνατότητα αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης που λειτουργεί στο «Κτήμα Σιστοβάρη».

Από την ενέργειά του αυτή, προκύπτουν αρκετά ερωτηματικά και εύλογες απορίες:

-Γιατί ο κ. Σταθόπουλος ζητά γνωμοδότηση όταν, ενώ ήταν αντιπολίτευση, ζητούσε από τον τότε Δήμαρχο  Βασίλη Ζορμπά να αφαιρέσει την άδεια  χωρίς γνωμοδότηση, με μια απλή απόφαση Δημάρχου; Τώρα, που είναι ο ίδιος Δήμαρχος, γιατί επί ένα χρόνο φοβάται να πράξει αυτό που, με ύποπτη επιμονή, ζητούσε τότε; Με το δεδομένο ότι ο Δήμος μας διαθέτει 2 δικηγόρους-νομικούς συμβούλους, ακολούθησε ο κ. Σταθόπουλος τη νόμιμη διαδικασία να ζητήσει πρώτα από αυτούς γνωμοδότηση (που εκδίδεται χωρίς κόστος) και μόνο σε περίπτωση που δηλώσουν, εγγράφως, αδυναμία, να απευθυνθεί σε εξωτερικό δικηγόρο;

-Πώς ο κ. Γιάννης Σταθόπουλος προεξοφλεί την γνωμοδότηση και δηλώνει δημοσίως ότι «θα μας εκπλήξει με αυτό που θα κάνει η Δημοτική Αρχή»; Αν είναι βέβαιος για τη νομιμότητα της ενέργειάς του, γιατί χρειάζεται να ξοδέψει 2.500 Ευρώ για την γνωμοδότηση;

-Γιατί δεν αναμένει την (δωρεάν) γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στο οποίο η δική μας Δημοτική Αρχή έχει παραπέμψει το θέμα; Αφού, μάλιστα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει μεγαλύτερο «ειδικό βάρος», κύρος και εγκυρότητα;

-Είναι βέβαιος ότι η, προειλημμένη όπως φαίνεται, απόφασή του, δεν θα θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δήμου στο κληροδότημα; Κίνδυνο, που πολύ καλά γνωρίζει ότι υπάρχει.

Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να ρίχνετε όσα «πυροτεχνήματα» θέλετε για να αποπροσανατολίσετε, λόγω της ανυπαρξίας ουσιαστικού έργου σας στην πόλη. Πρέπει όμως να είστε προσεκτικός.  Μπορεί η αμφιλεγόμενη   τακτική σας στο παρελθόν, μαζί με άλλους, να στέρησε την πόλη από τον Σταθμό του Μετρό στην πλατεία, χωρίς να υποστείτε κάποια συνέπεια. Την πιθανή όμως απώλεια για το Δήμο ενός τέτοιου σημαντικού περιουσιακού στοιχείου (όπως το «Κτήμα Σιστοβάρη»), από δική σας  άφρονα και για μικροπολιτικούς σκοπούς ενέργεια, δεν θα την ανεχθεί κανείς δημότης. Και φυσικά θα πρέπει, σε τέτοια περίπτωση, να είστε έτοιμος να υποστείτε και όλες τις νομικές συνέπειες που θα προκύψουν.

Όσον αφορά σε τοπικό ηλεκτρονικό Μέσο Ενημέρωσης, που σε δημοσίευμά του αναφέρεται σε Απόφαση της δικής μας Δημοτικής Αρχής, με την οποία (όπως ισχυρίζεται) θα αναθέταμε σε εξωτερικό δικηγόρο την γνωμοδότηση έναντι 15.000 Ευρώ, το προκαλούμε να την αναζητήσει και να την δώσει στην δημοσιότητα, γνωρίζοντάς μας πώς η εξοικονόμηση 15.000 Ευρώ για το Δήμο, συνιστά παράβαση καθήκοντος. Για να μην κουράζεται όμως, το πληροφορούμε ότι αυτή υπάρχει μόνο στη φαντασία   του κ. Δημάρχου, του οποίου . τα λεγόμενα θεωρεί, αυτοδίκαια,  “ειδήσεις”.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης

«Αγία Παρασκευή η Πόλη μας»

 

Βασίλης Ζορμπάς

πρ. Δήμαρχος