ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ

Από τον Μάρτιο του 2018 ήταν γνωστό ότι επίκειτο η εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγή.  Από τότε όμως έως τον Σεπτέμβριο του 2019, από την τότε Δημοτική Αρχή, δεν πραγματοποιήθηκε κανείς σχεδιασμός, καμία πρόβλεψη  για το ενδεχόμενο αυτό, παρότι τα δεδομένα ήταν γνωστά.

Η κατασκευή του 14ου Νηπιαγωγείου, που κατασκευάζεται από την ΚΤΥΠ σε χώρο που παραχωρήσαμε ως Δημοτική Αρχή το 2013, στην πρώτη μας θητεία, ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020 και περατώνεται εντός των προσεχών ημερών. Ταυτόχρονα, η Δημοτική μας Αρχή ξεκίνησε έναν αγώνα για την κατασκευή του συνόλου των απαραίτητων αιθουσών και, αν αυτό δεν ήταν δυνατόν για το 2020, στην ανεύρεση συμπληρωματικών αιθουσών. Υπήρξαν και προτάσεις να ζητήσουμε εξαίρεση για φέτος, κάτι που δεν αποδεχτήκαμε πιστεύοντας στις δυνάμεις του Δήμου να ανταπεξέλθει στην δύσκολη αυτή κατάσταση. Η Δημοτική Αρχή, συνεργαζόμενη με την Τεχνική Υπηρεσία, Το Τμήμα Παιδείας, τις Σχολικές Επιτροπές, την Ένωση Συλλόγων Γονέων, την διεύθυνση Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και τις ΚΤΥΠ, πιστεύει ότι όλοι μαζί καταφέραμε έναν άθλο. Το σύνολο των αιθουσών που απαιτούνται είναι 12   και ήδη κατασκευάζονται 9, που θα είναι έτοιμες με την έναρξη του σχολικού έτους.

Για την συμπλήρωση του αριθμού των αιθουσών που απαιτούνται, θα χρησιμοποιηθούν,  φέτος, 3 αίθουσες Παιδικών Σταθμών  που  δεν θα χρησιμοποιηθούν λόγω του μικρότερου αριθμού αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Την απόφαση παραχώρησης ενέκρινε  το Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ με συντριπτική πλειοψηφία, από τις Δημοτικές παρατάξεις μόνο αυτή του κ. Σταθόπουλου  ψήφισε ΟΧΙ.  Ίσως γιατί δεν τον απασχολεί το θέμα,  όπως προκύπτει από την διετή ολιγωρία του.

Εξυπακούεται ότι η Δημοτική μας Αρχή θα εξακολουθήσει τις ενέργειές της για την κατασκευή και των υπολοίπων αιθουσών που απαιτούνται ώστε την σχολική χρονιά 2020-2021 να είμαστε απόλυτα έτοιμοι.

Το Γραφείο  Τύπου της Δημοτικής Παράταξης «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»