ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΕ, ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΑΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Konstantinos-TsiampasΚύριε Δήμαρχε,

Η δνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθήνας σας ενημέρωσε εγγράφως από 21/1/2016 (αρ.πρωτ. Δήμου 1939/22-1-2016 )ότι για την  Αγία Παρασκευή πρότεινε τις εξής προαγωγές:

α. Τα 3ο-7ο– 9ο Δημ. από 12θέσια να γίνουν 15θέσια

β.  Το 2ο Δημ. από 12θέσιο σε 13θέσιο

γ.  Το 11ο Νηπιαγωγείο από 2 θέσιο σε 3 θέσιο

Με το ίδιο έγγραφο σε συνδυασμό με την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας (της  οποίας είσθε αποδέκτες),  ζήτησε την γνωμοδότηση του Δημ. Συμβουλίου εάν αποδέχεται τις παραπάνω προτάσεις , απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν αποδεκτές στη συνέχεια από το Υπουργείο.

Εσείς κύριε Δήμαρχε αποκρύψατε τα παραπάνω από το Δημ. Συμβούλιο και  προτείνατε  (6ο θέμα /4ης συνεδρίασης  /10-2-2016) την ψήφιση να μην  συγχωνευθεί  –συνενωθεί και καταργηθεί καμία   σχολική  μονάδα, καθώς επίσης να ιδρυθούν 2 νέα νηπιαγωγεία χωρίς να υποβάλλετε την προβλεπόμενη και απαραίτητη βεβαίωση ότι ο Δήμος έχει τη δυνατότητα στέγασης και ανάληψης της δαπάνης  λειτουργίας .

Με την εισήγησή σας στην ουσία απορρίψατε έμμεσα  τις προτάσεις της Δνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθήνας, χωρίς να το γνωρίζει το Δημ. Συμβούλιο το μόνο αρμόδιο όργανο  να αποφασίσει και να γνωμοδοτήσει . Παραπλανήσατε τους Δημ. Συμβούλους και τους οδηγήσατε  να ψηφίσουν λάθος απόφαση και ιδιαίτερα  της αντιπολίτευσης οι οποίοι στα θέματα παιδείας επιδεικνύουν πνεύμα συναίνεσης.

Λυπάμαι, παρά την προσπάθεια δεν μπόρεσα να δώσω καμιά  λογική εξήγηση για τις ενέργειές σας με τις οποίες στην ουσία  καταστήσατε ανενεργή την πρόταση της  Δνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθήνας, ακόμη δε περισσότερο για την επιμονή σας στο λάθος.

Κύριε Βλάχο  εκτός από μέλος της διοίκησης είσθε  και πρόεδρος του ΔΣ και έχετε υποχρέωση να διαφυλάξετε  το κύρος του και την αξιοπιστία των αποφάσεών του.

Παρακαλώ  να μας ενημερώσετε εάν τα μέλη της  ΔΕΠ, το διδακτικό προσωπικό των συγκεκριμένων σχολείων,  η ένωση γονέων, σύλλογοι γονέων και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς γνωρίζουν  τις  προτάσεις της Δνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθήνας.

 

Σχόλια :

  1. Στην παραπάνω δήλωσή μου –καταγγελία, απάντησαν διαδοχικά:

α.  Ο πρόεδρος του ΔΣ με την γνωστή προκλητική, αλαζονική και αγενέστατη συμπεριφορά, υβρίζοντας,, χωρίς να ασχοληθεί  με την ουσία των ερωτήσεων – καταγγελιών που τον αφορούσαν άμεσα.

β.  Ο   Αντιδήμαρχος  παιδείας κος Γκόνης Παναγιώτης  ο οποίος ισχυρίστηκε  ότι η διοίκηση   χειρίσθηκε  σωστά  το θέμα, επικαλούμενος ότι η οργανικότητα   των συγκεκρι-μένων σχολείων, ήδη είναι στα επίπεδα των προτάσεων της  Δνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθήνας .

  1. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Αντιδήμαρχε ο στόχος της δήλωσης –καταγγελίας μου ήταν:

α. Να κάνω κριτική (επιβεβλημένη εκ του θεσμικού μου ρόλου)  και να τονίσω ότι η παραπλάνηση ή απόκρυψη στοιχείων από το Δημ. Συμβούλιο, έστω και εάν  γίνεται  χωρίς σκοπιμότητα, δεν αναβαθμίζει το κύρος και την αξιοπιστία του, δεν προάγει τη δημοκρατία και είναι κακό παράδειγμα για τους νέους δημ. συμβούλους.

β. Να προστατεύσω τα συμφέροντα του Δήμου, διότι πράγματι η οργανικότητα  αυτή τη στιγμή είναι στα επίπεδα των προτάσεων της  Δνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθήνας, αλλά δεν είναι κατοχυρωμένη  και εάν στην νέα σχολική χρονιά αποφασισθεί η τήρηση των οργανογραμμάτων  των σχολικών μονάδων τότε τα σχολεία μας θα έχουν σοβαρές ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, με ευθύνη προσωπικά δική σας. Την αναγκαιότητα των γνωμοδοτήσεων την    επαναβεβαίωσα και για δεύτερη φορά, μετά την τοποθέτησή σας στο Δ.Σ κύριε Αντιδήμαρχε, τόσο από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και από τη Δνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθήνας.

Εάν  αμφισβητείτε τα παραπάνω, τότε  αμφισβητείτε τη σοβαρότητα της  Δνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αθήνας που έκανε την πρόταση.

Κύριε Σταθόπουλε ,Δήμαρχε της Αγίας Παρασκευής  δεν είναι όλα επικοινωνιακό παιγνίδι ασχοληθείτε και με την ουσία των προβλημάτων.

 

Τσιαμπάς Κων/νος

Δημοτικός Σύμβουλος “Αγία Παρασκευή η πόλη μας”

Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγ. Παρασκευής