ΥΠΟΘΕΣΗ “ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ”

Σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 7 μ.μ., στο αμφιθέατρο του 2ου Γυμνασίου, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση-συζήτηση επί της μελέτης βιωσιμότητας το Κολυμβητηρίου. Την εκδήλωση αυτή διοργανώνει η δημοτική Αρχή, μετά και από πίεση της Επιτροπής περιοίκων, όπου θα παρουσιάσει  και την πρότασή της.

Ενόψει αυτής της συζήτησης και για την καλύτερη ενημέρωση-προετοιμασία κάθε ενδιαφερομένου, επαναδημοσιεύουμε την εισήγηση-ενημέρωση προς την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, τον Απρίλιο του 2013, του τότε δημάρχου Βασίλη Ζορμπά.