ΜΑΝΙΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ-ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο πολιτισμός ταυτίζεται με τα ανώτερα προϊόντα του τρόπου ζωής μιας κοινότητας, αποτελεί το σύνολο των ανθρώπινων επιτευγμάτων στον υλικό και πνευματικό τομέα και το αποτέλεσμα των δημιουργικών δυνάμεων και ικανοτήτων τους.

Η πολιτισμική ανάπτυξη του ανθρώπινου γένους διαιρούμενη γεωγραφικά, είναι η πολιτιστική δράση (υλικά και πνευματικά έργα, δραστηριότητες και έθιμα) και η πνευματική καλλιέργεια ή κουλτούρα (αξίες, παραδόσεις, παιδεία, μόρφωση, αισθητική, συμπεριφορά), τα οποία συνιστάμενα διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων κατά τόπους.

Οι πολιτισμοί συνήθως εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου σε νέα πολιτισμικά μορφώματα όμως ο πολιτισμός μπορεί να χαθεί αν αλλοιωθούν σε μεγάλα ποσοστά στοιχεία της πολιτισμικής του ταυτότητας.

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες ενός τόπου λειτουργούν ως σημαντικός παράγοντας στο κοινωνικό γίγνεσθαι αποτελώντας σημείο αναφοράς της συλλογικής ταυτότητας κι επιτελώντας ταυτόχρονα τρεις σημαντικές λειτουργίες για το κοινωνικό σύνολο, αυτές της αναγνώρισης, της ένταξης και της συμμετοχής.

Σημαντικότατη είναι επίσης η προσφορά της πολιτιστικής ανάπτυξης στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης ενός τόπου. Είναι σαφές λοιπόν ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν καταλυτική επίδραση τόσο στην πολιτιστική πολιτική ενός τόπου, όσο και στην κοινωνικο – οικονομική του ανάπτυξη. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες πραγματώνονται μέσα από τους τομείς του πολιτισμού, όπως θέατρο, μουσική, χορός, εικαστικές τέχνες, κινηματογράφος, καλλιτεχνική εκπαίδευση, γράμματα, λαϊκός πολιτισμός, πολιτιστικά σωματεία, πνευματικά κέντρα, συνέδρια, Φεστιβάλ κλπ.

Μια κοινωνία υψηλού μορφωτικού επιπέδου, όπως ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής, δύναται να απαιτεί από τα εντεταλμένα και αρμόδια όργανα της Πολιτείας να προσφέρουν δράσεις πολιτισμού που ενισχύουν και προωθούν την υγιή δημιουργική έκφραση των πολιτών και εκδηλώσεις υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου και πολιτιστικής σημασίας, εκδηλώσεις που καλλιεργούν ουσιαστικά το πνεύμα και την αισθητική, ανοίγουν ορίζοντες δίχως να κατευθύνουν, ψυχαγωγούν αλλά παράλληλα μορφώνουν.

 Μαρία (Μάνια) Βλαχογιάννη

Σοπράνο Crossover – Λογοτέχνης-Σολίστ Πιάνου

Υποψήφια δημοτική σύμβουλος

«Αγία Παρασκευή η πόλη μας»-Υποψήφιος δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς