ΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παιδικοί σταθμοί vs Νηπιαγωγεία, Πώς δύο νόμοι αλληλοσυμπληρώνονται

Παιδικοί Σταθμοί και Νηπιαγωγεία, δύο βαθμίδες που μοιράζονται μια ηλικιακή ομάδα, εκείνη των προνηπίων. Και δύο αποφάσεις που αγγίζουν τις δύο βαθμίδες, το ΠΔ 99 του 2017 που ορίζει τις προϋποθέσεις αδειοδότησης των παιδικών σταθμών και το ΦΕΚ 4521/2018, όπου στο άρθρο 33 περιλαμβάνεται η θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.

Στο ΠΔ 99 του 2017 περιγράφονται συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται ως προς τα τετραγωνικά μέτρα που αναλογούν σε κάθε χώρο των παιδικών σταθμών και που τελικώς ορίζουν και τη δυναμικότητα που θα έχει η κάθε δομή. Η προσαρμογή στις επιταγές του ΠΔ ώστε να αδειοδοτηθούν οι παιδικοί σταθμοί, είχε ως αποτέλεσμα την σημαντικότατη μείωση των θέσεων φιλοξενίας νηπίων.

Στο άρθρο 33 του ΦΕΚ 4521/2018 προβλέπεται η σταδιακή υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων στα νηπιαγωγεία με ορίζοντα τριετίας μέχρι την πλήρη εφαρμογή. Αρχικά, για τη χρονιά 2018-2019 εντάχθηκαν 184 δήμοι, ενώ το έτος 2019-2020 θα φοιτήσουν προνήπια στα νηπιαγωγεία άλλων 114 δήμων.

Η φοίτηση των προνηπίων στα νηπιαγωγεία, όπως είναι φυσικό, ελευθερώνει θέσεις στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, που ήδη έχουν δει τη δυναμικότητά τους να μειώνεται με την αδειοδότηση. Οι ΠΑΙΣΔΑΠ, έχασαν 124 θέσεις φιλοξενίας, και αυτό καθιστά την ικανοποίηση του συνόλου των αιτήσεων ακόμη δυσκολότερη. Η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη φοίτηση των προνηπίων στα νηπιαγωγεία, όπου είναι ο χώρος στον οποίο πραγματικά ανήκουν,ελευθερώνει ταυτόχρονα θέσεις στους παιδικούς σταθμούς. Με τη δημιουργία δε 2 νέων σταθμών, μπορούμε να φτάσουμε σε επίπεδο ικανοποίησης του συνόλου των αιτήσεων.

 

Φανή Παναγιωτοπούλου

Μέλος ΔΣ ΠΑΙΣΔΑΠ

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος “Αγία Παρασκευή η πόλη μας”

Υποψήφιος Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς