ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΟΡΜΠΑ – ΑΜΙΣΘΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 Η κ. Παρασκευή Ζορμπά ανέλαβε καθήκοντα άμισθου συμβούλου του Δημάρχου Αγ. Παρασκευής για θέματα  «Διερεύνησης σεισμικής συμπεριφοράς, Έλεγχος/τεκμηρίωση της δομικής τρωτότητας ( στατικής επάρκειας) και προτάσεις για ενδεχόμενες επεμβάσεις σε εκπαιδευτικά κτίρια και σε κτίρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης».

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Δομοστατικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με εξειδίκευση στον ποιοτικό έλεγχο των υλικών με μεθόδους μη καταστροφικών ελέγχων.
 • Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων»  καθώς και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στην «Διαχείριση Τεχνικών Έργων».
 • Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση του προγράμματος «Επίκτητος» της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, διάρκειας ενός έτους, με θέμα «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας».
 • Έχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και καλή γνώση της Ιταλικής.
 • Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1997.
 • Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων από το 1997.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Από τον Νοέμβριου του 2015 μέχρι σήμερα είναι μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών ενώ τον Σεπτέμβριο του 2019 ορίστηκε με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
 • Από το 2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2014 εργάστηκε ως Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής με κύρια αρμοδιότητα την απευθείας παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, για την σύναψη και την παρακολούθηση των συμβάσεων των έργων.
 • Από το 2001 μέχρι το 2010 εργάστηκε στην Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου (ΔΕΑΔΑ) με κύριο αντικείμενο την επίβλεψη εργολαβιών στον Δήμο Αμαρουσίου για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 καθώς και των μετέπειτα εργολαβιών.  Συμμετείχε επίσης ως μέλος διαγωνισμών για την  Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αμαρουσίου.
 • Παράλληλα με την παραπάνω επαγγελματική δραστηριότητα και μέχρι το 2010 άσκησε ελεύθερο επάγγελμα εκπονώντας στατικές μελέτες ιδιωτικών έργων καθώς και στατικές μελέτες δημοσίων έργων με κυριότερες, την εκπόνηση μελέτης για την στατική επάρκεια του Θεάτρου του Λυκαβηττού, σε συνεργασία με την TUV Hellas, καθώς και την εκπόνηση των στατικών μελετών για τα κτίρια των υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και της θεμελίωσης των ανεμογεννητριών,  σε έργο που αφορούσε στην κατασκευή της υδραυλικής εγκατάστασης για την  αφαλάτωση του νερού, στον Δήμο Σύμης του Ν. Δωδεκανήσου.
 • Από το 1997 και μέχρι το έτος 2001 εργάστηκε στην Μελετητική Εταιρεία S.G.I Hellas του ομίλου «Ι. Λάτση» με κύριο αντικείμενο της εκπόνηση στατικών μελετών κτιριακών έργων και έργων γεφυροποιίας της Εγνατίας Οδού. Συμμετείχε στην εκπόνηση της στατικής μελέτης του «Κέντρου Εγκαυμάτων Ιωάννης Λάτσης» στην περιοχή της Ελευσίνας καθώς και στην επίβλεψη της κατασκευής του φέροντα οργανισμού σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία LAMDA Development.  Επίσης την χρονική περίοδο 1999 – 2000 συμμετείχε ως εκπρόσωπος μηχανικός της SGI Hellas στην Κοινή Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε μεταξύ των εταιρειών S.G.I Hellas,  J&B και της Eurobank,  με αντικείμενο την υποβολή οικονομικής πρότασης Αξιοποίησης του Ιστορικού Κτιρίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού μεταξύ των οδών Σταδίου, Βουκουρεστίου & Αμερικής.