ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Η ΚΑΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1