ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑΪΣΚΟ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας στην εκπόνηση μελέτης για την ανέγερση Ναϊσκου στο Κοιμητήριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά και του Αθανασίου Ιγν. Παπασπηλιόπουλου, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Δημαρχείο.

Είναι γνωστό ότι το Κοιμητήριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής στερείται Ιερού Ναού για τις νεκρώσιμες ακολουθίες και τα μνημόσυνα των κεκοιμημένων δημοτών εντός του χώρου του.

Όλες οι απαιτούμενες μελέτες για την ανέγερση του νέου Ιερού Ναού θα συνταχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με την υποστήριξη των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου. Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν στη σύνταξη αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης καθώς και μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Το συνολικό κόστος, που θα βαρύνει τον Δήμο για την παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου, ανέρχεται στο ποσό των 24.800 € και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της παροχής της ορίστηκε σε 6 μήνες.