ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1990-1992 : Πανεπιστήμιο του SURREY της Αγγλίας.

Τμήμα: Management Studies for Tourism and Hotel Industries (M.S.T.H.I.).

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Master of Science (M.Sc.) in Tourism Marketing.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1989-1990 : Πανεπιστήμιο του SURREY της Αγγλίας.

Τμήμα: Management Studies for Tourism and Hotel Industries (M.S.T.H.I.).

Πιστοποιητικό: Εξειδίκευση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων από ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ι.Τ.Ε.).

ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

1985-1989 : Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου – Κρήτης.

Σχολή: Διοίκησης και Οικονομίας.

Τμήμα: Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Πτυχίο: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ

22/05/2017-23/05/2017: GALAXY HOTEL – SINGULARLOGIC Α.Ε.

Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου.

21/05/2001-25/05/2001: GALILEO – HELLAS

Πιστοποιητικό: Basic Training.

05/06/2001-23/06/2001:GALILEO – HELLAS

Πιστοποιητικό: Trainers’ Training (MUNDUS).

20/09/2001-28/09/2001:SABRE

Πιστοποιητικό: Basic Training.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

04/07/2016-27/08/2016: Σεμινάριο με τίτλο: «Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων», Κ.Ε.Κ. ΑΠΟΨΗ ΑΕ. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

09/05/2016-02/07/2016: Σεμινάριο με τίτλο: «Επιμόρφωση στο Θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», Κ.Ε.Κ. IRIS ΑΕ. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

07/04/2002-09/04/2002: Σεμινάριο με θέμα: «Αγροτουρισμός και οι Σύγχρονες Μορφές Ανάπτυξής του» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.

Βεβαίωση Παρακολούθησης.

24/08/2000-05/09/2000: Σεμινάριο στις «Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων και Εξυπηρέτηση Πελατών» ΚΕΚ INTERFACE BUSINESS & INFORMATION TRAINING.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

24/08/2000-05/09/2000: Σεμινάριο στις «Υποδοχή και Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείων και Μικρών Καταλυμάτων – Αντίπαρος» Κ.Ε.Κ. INTERFACE BUSINESS & INFORMATION TRAINING.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

07/12/1999-31/12/1999: Σεμινάριο στην «Οργάνωση και Λειτουργία Golf» Κ.Ε.Κ. Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. Βεβαίωση Σπουδών.

01/02/1992-28/02/1993: Σεμινάριο στη «Τουριστική Οικονομία και Μάρκετινγκ» που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Τουρισμού της Ρωσίας σε συνεργασία με το Ελληνο – Ρωσικό Ινστιτούτο Τουρισμού. Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης.

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ø MARKETING GREECE AS A TOURIST DESTINATION (Εργασία για το M.Sc. στο Τουριστικό Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου του Surrey), 1991.

Ø THE ROLE OF NATIONAL TOURISM ORGANISATION OF GREECE IN INCREASING, UPGRADING AND PROMOTING TOURIST SERVICES

(Εργασία για την ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών υποδομής στο Πανεπιστήμιο του Surrey), 1990.

Ø Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Πτυχιακή εργασία στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης), 1989.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

2004: Τουριστικό Μάρκετινγκ – Γενικές Αρχές

Εκδόσεις “INTERBOOKS”, Αθήνα, (Δεύτερος Συγγραφέας).

1992, 1997: Differences of Attitude that may exist between the front and Front and Back-of-House Staff towards the provision of Hospitality, Surrey.

1992, 1997: Organizational Theory in Relation to Tourism Administration, Surrey.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΥΦΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ

2001: «Οικονομικές Επιπτώσεις στον Τουρισμό από την Επιβράδυνση της Παγκόσμιας Οικονομίας και το Τρομοκρατικό Κτύπημα της Νέας Υόρκης», στα Ειδικά Θέματα του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης/ΥΠ.Ε.Π.Θ., Τόμος 3, Τεύχος 1, (Δεύτερος Συγγραφέας).

2002: «Η Συμβολή της Τουριστικής Ανάπτυξης στην Οικονομική Ανάπτυξη», στα Ειδικά Θέματα του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης/ΥΠ.Ε.Π.Θ., Τόμος 3, Τεύχος 2-3.

2003: «Η Κρίση της Ελληνικής Τουριστικής Βιομηχανίας», στην Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση, Τεύχος 1, (Πρώτος Συγγραφέας).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ü Ηγουμενάκης, Νίκος-Ηγουμενάκης, Γιώργος (2004) «Τουριστικό Μάρκετινγκ: Γενικές Αρχές», Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα: σελ. 348.

ü Ηγουμενάκης, Νίκος (2000) «Τουρισμός και Ανάπτυξη», Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα: σελ. 76-79, 135-136, 139.

ü Ηγουμενάκης, Νίκος (1992) «Να Επαναδιοριστεί ο Ρόλος του Ε.Ο.Τ.», Τουρισμός και Οικονομία, Τεύχος 167, σελ. 104.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

03/11/2001: Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τουρισμού ΕΛ.Ε.Τ., με θέμα «Ο Διεθνής Τουρισμός σε Δοκιμασία…», στα πλαίσια του πολυσυνεδρίου Money Show.

02/04/1998: Ημερίδα του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με θέμα «Η Ολυμπιάδα του 2004 ως ευκαιρία Τουριστικής Ανάπτυξης».

13/02/1997: Ημερίδα του I.S.T. Studies, University of Hertfordshire, Universite de Liege με θέμα «Τουρισμός και Περιβάλλον: Προς μια Βιώσιμη Ανάπτυξη».

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

02/03/2002-03/03/2002: «Οι Πραγματικοί Λόγοι που Ανέδειξαν τον Τουρισμό σε μία Σημαντική Οικονομική Δραστηριότητα των Καιρών μας»,

Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας, Πάτρα, 2003. Η εισήγηση έγινε δεκτή ύστερα από κρίση και δημοσιεύτηκε το 2003 σε ειδικό τόμο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

01/09/2002-31/12/2002: Επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Διερεύνηση των προϋποθέσεων και κατασκευή μοντέλου ενδογενούς ανάπτυξης με έμφαση στην οικονομία, στον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον, με εφαρμογή στην περίπτωση του Δήμου Μαρμαρίου – Εύβοιας».

01/02/2004-30/06/2007: Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αρχιμήδης, Υποέργο 27 με θέμα: «Διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην νησιωτική Ελλάδα, μέσω της σχετικής εκπαίδευσης».

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1991-1992: Διετέλεσα CATERING OFFICER για το “International Week”, που διοργανώθηκε από την Ένωση Φοιτητών του Πανεπιστημίου του SURREY.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1990-1992: Διατέλεσα Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Πανεπιστημίου του SURREY για δύο συνεχή έτη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

06/09/2002-21/03/2004: ΤΕ Διοικητικό – Λογιστικό στο Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ. (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και Τουρισμού) του Υπουργείου Εργασίας.

01/04/2002-27/08/2002: Ειδικός Συνεργάτης για την Οργάνωση Συνεδρίων και την Σύνθεση Πακέτων για Συνέδρους στο Γραφείο Συνεδριακού Τουρισμού E.T.S.

01/01/2002-31/03/2002: Ειδικός Συνεργάτης για την Οργάνωση Συνεδρίων και την Σύνθεση Πακέτων για Συνέδρους στο Γραφείο Ταξιδιών και Τουρισμού ΒΑΛΚΑΝΙΑ.

01/05/2001-30/09/2001: Ειδικός Συνεργάτης για την Οργάνωση Συνεδρίων και την Σύνθεση Πακέτων για Συνέδρους στο Γραφείο Ταξιδιών και Τουρισμού ΒΑΛΚΑΝΙΑ.

11/09/2001-15/09/2001: Ειδικός Συνεργάτης στην Οργάνωση Συνεδρίου στο Γραφείο Ταξιδιών και Τουρισμού ΚΡΟΝΟΣ.

18/04/2001-21/06/2001: Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος στο θεματικό πεδίο Τουρισμός και Παροχή Υπηρεσιών στο Κ.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε. ΕΠΕ, σε προγράμματα επιμόρφωσης – κατάρτισης επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

01/02/1998-31/07/2002: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στο I.S.T. STUDIES (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) Παράρτημα του Πανεπιστημίου του HERTFORDSHIRE του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα.

28/07/1997-21/02/1998: Υπάλληλος Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Πελατών, του τμήματος ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών «υγεία» ΑΕ.

08/02/1996-02/10/1996: Duty Manager στο Ξενοδοχείο “ΑTHENS HOLIDAY INN” (Κατηγορία DELUXE), στην Αθήνα.

05/04/1995-31/10/1995: Υπάλληλος Υποδοχής στο Ξενοδοχείο “MINOS BEACH” (Κατηγορία DELUXE), στον Άγιο Νικόλαο, Κρήτης.

15/03/1992-14/03/1993: “GREAT HARBOUR ENTERPRISE, LTD.”, σύμβουλος σε θέματα Τουριστικού Marketing και ποιο συγκεκριμένα, στην έρευνα της γερμανικής τουριστικής αγοράς και τις τάσεις της.

19/03/1989-28/09/1989: Υπάλληλος Υποδοχής στο Ξενοδοχείο “NANA BEACH” (Κατηγορία Α’), στη Σταλίδα Ηρακλείου Κρήτης.

01/07/1985-31/03/1989: Duty Manager στο Ξενοδοχείο “DOMENICO” (Κατηγορία Γ’), στο Ηράκλειο Κρήτης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

07/05/2019 – ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: Λέκτορας Εφαρμογών με εξειδίκευση στο Marketing, του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα την Πάτρα.

21/07/2016-07/05/2019: Καθηγητής Εφαρμογών με εξειδίκευση στο Marketing, του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Δ.Ο.Ε.Π.&Τ.Μ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με έδρα τον Πύργο – Ηλείας.

12/05/2009-21/07/2016: Καθηγητής Εφαρμογών με εξειδίκευση στο Marketing, του Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με έδρα τον Πύργο – Ηλείας.

22/03/2004-08/05/2009: Καθηγητής Εφαρμογών με εξειδίκευση στο Marketing, του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, του Παραρτήματος Άμφισσας, του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

24/09/2002-15/09/2003: Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

28/09/2001-13/09/2002: Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, του Παραρτήματος Άμφισσας, του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

09/10/2017-16/02/2018: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ στα μαθήματα:

1) «Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με χρήση Η/Υ».

2) «Τουρισμός»

09/10/2017-16/02/2018: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ στο μάθημα:

«Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα».

23/02/2017-30/06/2017: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ στα μαθήματα:

1) «Εξυπηρέτηση Πελατών Τουριστικών Υπηρεσιών και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού»,

2) «Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα»,

3) «Διεθνείς Σχέσεις Μεταφορών»,

4) «Συστήματα Κρατήσεων»,

5) «Αεροπορικοί Ναύλοι».

23/10/2016-22/02/2017: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ στο μάθημα: «Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχείων».

07/10/2016-22/02/2017: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ στα μαθήματα:

1) «Αεροδρόμιο – Λειτουργία, Εξυπηρέτηση Πελατών»,

2) «Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα»,

3) «Τουριστικές Υπηρεσίες».

17/03/2016-30/06/2016: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ στο μάθημα:

«Πρακτική Εφαρμογή».

25/11/2015-16/03/2016: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ στα μαθήματα:

1) «Τεχνική Μαγειρικής III»,

2) «Τεχνική Μαγειρικής IV»,

3) «Οργάνωση – Λειτουργία Μαγειρείου».

24/02/2015-30/06/2015: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ στο μάθημα: «BAR».

01/10/2014-20/02/2015: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ στο μάθημα:

«Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα».

22/02/2001-25/06/2001: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ στο μάθημα: «Τουριστικό και Αεροπορικό Marketing».

20/02/2001-19/06/2001: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ στο μάθημα: «Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου και Αεροπορικής Εταιρείας».

20/02/2001-15/06/2001: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ στο μάθημα: «Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου και Αεροπορικής Εταιρείας».

15/11/2000-09/02/2001: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ στο μάθημα: «Τουριστικές Υπηρεσίες».

09/10/2000-06/02/2001: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ στο μάθημα: «Τουριστικό & Αεροπορικό Marketing».

09/10/2000-12/02/2001: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ στο μάθημα: «Αεροδρόμιο – Λειτουργία και Εξυπηρέτηση Πελατών».

09/10/2000-13/02/2001: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ στο μάθημα: «Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου και Αεροπορικής Εταιρείας».

09/10/2000-02/02/2001: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ στο μάθημα: «Δημιουργία Πακέτων Διακοπών – Διαχείριση Εισερχόμενου Τουρισμού – Business Trv. Congress – Incentives».

09/10/2000-12/02/2001: Καθηγητής στο 2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ στο μάθημα: «Τουριστικό & Αεροπορικό Marketing».

04/10/1999-14/02/2000: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ στο μάθημα: «Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου – Μεταφοράς Εμπορευμάτων Cargo».

04/10/1999-14/02/2000: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ στο μάθημα: «Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου – Μεταφοράς Εμπορευμάτων Cargo».

23/02/1999-30/06/1999: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ στο μάθημα: «Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου και Αεροπορικής Εταιρείας».

08/10/1998-14/02/1999: Καθηγητής στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ στο μάθημα: «Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου και Αεροπορικής Εταιρείας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

14/11/2016-17/03/2017: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. IRIS Α.Ε. «Υπάλληλος Υποδοχής – Εξυπηρέτησης Πελατών – Κωδ. 456», στο Πλαίσιο του Έργου: «Επιταγή Εισόδου για Νέους έως 29 Ετών, σε

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις στον Κλάδο του Τουρισμού, για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας».

26/10/2016-31/01/2017: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. IRIS Α.Ε. «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα – Κωδ. 450», στο Πλαίσιο του Έργου: «Επιταγή Εισόδου για Νέους έως 29 Ετών, σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις στον Κλάδο του Τουρισμού, για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας».

06/07/2016-31/10/2016: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. IRIS Α.Ε. «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα – Κωδ. 311», στο Πλαίσιο του Έργου: «Επιταγή Εισόδου για Νέους έως 29 Ετών, σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις στον Κλάδο του Τουρισμού, για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας».

10/07/2008-22/09/2008: Εισηγητής στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. – Ι.Ν.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, «Υπάλληλος Τουριστικού Πρακτορείου» (Άξονας 4 – Μέτρο 1), στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006.

07/04/2008-16/04/2008: Εισηγητής Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών των Σχολών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Τ.Ε.Κ.».

01/03/2008-31/03/2008: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. του ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ, «Εξυπηρέτηση Πελατών», στα πλαίσια του έργου (Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης για Εργαζόμενους, Εποχιακά Ανέργους και Επιχειρηματίες στον Τουρισμό με Στόχο την Αναβάθμιση των γνώσεών τους), Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Δράση 8.1.5.2.

23/07/2007-13/12/2007: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού – Αγροτουρισμού» (Συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Απασχόλησης και το ΕΚΤ).

2006: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. MASTER «Υποδοχή και Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείων και Μικρών Καταλυμάτων – Αντίπαρος», Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

21/02/2006-28/04/2006: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. «Παραγωγή Προϊόντων & Παροχή Υπηρεσιών στον Αγροτουρισμό – Κωδ.2», (Άξονας 1-Μέτρο 14), το Πρόγραμμα Συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ και το ΟΠΑΑΧ Στερεάς Ελλάδας.

21/10/2005-09/11/2005: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. «Επικοινωνία – Συμπεριφορά» (Για τους Υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας).

15/11/2004-18/11/2004: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ «Service Εστιατορίου» (75660-30-21).

19/04/2004-27/04/2004: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ «Προώθηση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού» (75660-30-17).

03/11/2003-12/01/2004: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ «Κανόνες Συνοδείας Ατόμων» (Αρ. Έγκρισης: 13157/ΣΧΑΝ/10-09-2003).

2003-2004: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα του Τουρισμού.

2000-2004: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. ΣΒΙΕ, σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα του Τουρισμού.

1999-2004: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ, σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα του Τουρισμού.

1998-2004: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ, σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα του Τουρισμού.

1998-2004: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΛΟΓΟΣ, σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα του Τουρισμού.

1995-2004: Εισηγητής στο Κ.Ε.Κ. Ε.Μ.Ι., σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα του Τουρισμού.

1994: Εισηγητής στο Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης και Μελετών (Ε.Κ.Α.Μ.) σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα του Τουρισμού.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

· Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας.

· Ελληνική Εταιρεία Τουρισμού (ΕΛ.Ε.Τ.).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

v Μέλος του C.I.M. (THE CHARTERED INSTITUTE OF MARKETING).

Εκλεγμένο μέλος του H.C.I.M.A. (HOTEL CATERING AND INTERNATIONAL MANAGEMENT ASSOCIATION).

(Οι δύο αυτοί Οργανισμοί εδρεύουν στην Αγγλία, ο δε δεύτερος έχει παράρτημα στην Ελλάδα).

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

01/09/2017: UNICERT PRIMARY – ΚΩΔ: ELLPRI123456011152 (Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ)

01/09/2017: UNICERT PRIMARY – ΚΩΔ: ELLPRI123456011152A (Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

29/03/1993-29/10/1994: Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, στη Θεσσαλονίκη και τη Στρατιωτική Διοίκηση Αθηνών (Σ.Δ.Α.), με την ειδικότητα του Γραφέα.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά (UNIVERSITY OF SURREY της Αγγλίας).

Γερμανικά (GRUNDSTUFE ΙΙ, από το GOTHE INSTITUT στο MANNHEIM της Γερμανίας