Αντώνης Νάτσικας: Αγία Παρασκευή – Δήμος Β’ Κατηγορίας για το Φυσικό Αέριο;

Το 80% των κατοικιών στην Αγία Παρασκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο Φυσικού Αερίου της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής).

Και ξέρετε γιατί;

Γιατί απλά δεν υπάρχει δίκτυο, δηλαδή δεν έχει επεκταθεί το δίκτυο ΦΑ στο 80% της Πόλης μας, με αποτέλεσμα το 80% των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής να στερείται της δυνατότητας  χρήσης του ΦΑ, ενός καυσίμου οικονομικού (50% μείωση δαπάνης σε σχέση με το πετρέλαιο)  και φιλικού προς το περιβάλλον ( μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά 95% περίπου).

Εύλογα προκύπτει το ερώτημα όσον αφορά το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης γειτονικών προς την Αγία Παρασκευή Δήμων.

Ο Χολαργός καλύπτεται σε ποσοστό περίπου 70%-80%, ο Παπάγος σε ποσοστό 100% και το Χαλάνδρι σε ποσοστό περίπου 50%.

Εάν κανείς αναζητήσει τους λόγους που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν, με αντικειμενικά κριτήρια, την υστέρηση αυτή του Δήμου της Αγίας Παρασκευής, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, διότι:

 1. Η πυκνότητα του πληθυσμού και των κατοικιών στην Αγία Παρασκευή (και κατά συνέπεια και ο αριθμός των δυνητικών πελατών ανά χιλιόμετρο δικτύου), είναι μεγαλύτερη ή ίση με τις πυκνότητες αυτές στον Χολαργό και στο Χαλάνδρι, ενώ είναι συντριπτικά μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του Παπάγου.
 2. Ο βαθμός δυσκολίας για την επέκταση του δικτύου (η εκσκαπτικότητα, το βραχώδες ή γαιώδες έδαφος, ο κυκλοφοριακός φόρτος, η ύπαρξη ή όχι μεγάλων οδικών αρτηριών ή άλλων φυσικών εμποδίων όπως είναι τα ποτάμια, οι γραμμές μετρό, τα κεντρικά υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ή ηλεκτρισμού, κλπ) είναι συγκρίσιμος για να μη πούμε ότι δεν διαφέρει καθόλου στους Δήμους αυτούς.
 3. Η γενικότερη μορφολογία των περιοχών αυτών είναι η ίδια.
 4. Η απόσταση των περιοχών αυτών από υπάρχοντες κεντρικούς αγωγούς ΦΑ (του χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης της ΕΔΑ και της ΔΕΠΑ) δεν διαφέρει.

Δύσκολα λοιπόν μπορεί να ερμηνευθεί, με την κοινή λογική, η υπανάπτυξη αυτή της Αγίας Παρασκευής σε σχέση με τους γειτονικούς Δήμους.

Η μοναδική εξήγηση είναι ότι οι γειτονικοί Δήμοι είχαν δημοτικές αρχές και Δημάρχους οι οποίοι «έτρεξαν» και δεν αδιαφόρησαν,  διεκδίκησαν και πέτυχαν για τους δημότες τους το δικαίωμα χρήσης του καυσίμου του 21ου αιώνα.

Ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής προφανώς δεν κινήθηκε, δεν διεκδίκησε, αδιαφόρησε  και  δεν απαίτησε την επέκταση του δικτύου τουλάχιστον κατά το ίδιο ποσοστό κάλυψης.

Ο κάθε πολίτης ή ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα και να ελέγξει την ακρίβεια ή όχι των όσων αναφέρονται πιο πάνω αλλά επίσης να ενημερωθεί προσωπικά για την ύπαρξη ή όχι δικτύου στον δρόμο όπου διαμένει  εάν μπει στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ Αττικής και ζητήσει να πληροφορηθεί για την διαθεσιμότητα του δικτύου ΦΑ, με τα πιο κάτω βήματα:

 • ΕΔΑ Αττικής →
 • Διανομή Αερίου Αττικής →
 • Αναζήτηση διαθεσιμότητας δικτύου →
 • Εισαγωγή διεύθυνσης ή περιοχής →
 • Έλεγχος διαθεσιμότητας

 Στον Χάρτη που θα εμφανισθεί, σημειώνεται  σε όλους τους δρόμους με πράσινες, μπλέ ή  κόκκινες γραμμές, αντίστοιχα η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης, η σύνδεση υπό προϋποθέσεις ή η αδυναμία σύνδεσης λόγω μη ύπαρξης δικτύου.

Η περιοχή της Αγίας Παρασκευής «κάτω» από την Μεσογείων (Κοντόπευκο, Πευκάκια, κλπ) είναι κατά 95% περίπου χωρίς δίκτυο Φυσικού Αερίου και κατά συνέπεια χωρίς δυνατότητα σύνδεσης.

Η Ελευθερίου Βενιζέλου, η Νεαπόλεως, η Πάτμου, η Μάρκου Μπότσαρη δεν διαθέτουν δίκτυο.

Η μοναδική περιοχή που καλύπτεται ικανοποιητικά  είναι η Αγίου Ιωάννου και οι όμορες περιοχές, τμήματα του Τσακού, τμήματα της Γραβιάς και οι περιοχές κάτω από την Γραβιάς.

 ΠΡΟΤΑΣΗ

 1. Η Νέα Δημοτική Αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές της 26ης Μαΐου, να ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΑ Αττικής, προκειμένου αφ΄ενός να ενημερωθεί επίσημα για την κατάσταση του δικτύου στην Αγία Παρασκευή και για τον βραχυχρόνιο σχεδιασμό για την επέκτασή του και αφ’ ετέρου να εξηγήσει το παράδοξο «φαινόμενο» της κάλυψης κατά 100% του Παπάγου, 70% του Χολαργού, 50% του Χαλανδρίου και μόνο 20% της Αγίας Παρασκευής.
 2. Να ζητηθεί από την ΕΔΑ Αττικής ένα χρονοδιάγραμμα για τις επεκτάσεις του δικτύου, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις ή την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ιδιοκτήτες ή τους κατοίκους των αντίστοιχων οδών.
 3. Στην συνέχεια να ενημερώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Κατοίκους με μία συνέντευξη τύπου προς όλα τα Τοπικά ΜΜΕ.
 4. Να υπάρχει στενή παρακολούθηση της προόδου του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος και στην ανάγκη να ζητηθεί νέα συνάντηση με την διοίκηση της ΕΔΑ Αττικής.
 5. Σε περίπτωση αθέτησης των συμφωνηθέντων ή ύπαρξης μεγάλων αδικαιολόγητων καθυστερήσεων (πχ 6 μήνες) να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αποφασισθούν μέτρα αντίδρασης, κινητοποίησης και δυναμικής διεκδίκησης του δίκαιου αιτήματος της επέκτασης του δικτύου ΦΑ στην Αγία Παρασκευή.

Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Και αυτό θα γίνει πράξη μετά την 26η Μαΐου 2019 από το νέο Δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά.

Αντώνης Νάτσικας
Πολιτικός Μηχανικός
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στην Παράταξη:
«Αγία Παρασκευή – Η Πόλη μας»
(Υποψήφιος Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς)

(*) Ο Αντώνης Νάτσικας είναι Πολιτικός Μηχανικός.
Εργάσθηκε επί 23 χρόνια στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ)
Διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της ΔΕΠΑ και
Υπεύθυνος για τους Διεθνείς Διασυνδετήριους Αγωγούς

 • Ελλάδας –Ιταλίας (IGI-POSEIDON
 • Ελλάδας-Τουρκίας (ITG) και
 • Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB))

Από το 2013 μέχρι το 2016 ήταν Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
στον ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου)

Διετέλεσε Νομάρχης Χανίων την περίοδο Απριλίου 1990-Δεκέμβρίου 1991