Οι επιλεκτικές ευαισθησίες του κ. Σταθόπουλου

Με αφορμή την αυξημένη ανησυχία που εκφράστηκε από συνδημότες μας για το σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γαρηττού και Καλαμάτας στο Κοντόπευκο, προτείναμε ως παράταξη να εισαχθεί το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πέραν αυτού προτείναμε:

  1. Να πραγματοποιηθεί αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν πολεοδομικές ή άλλες παραβάσεις.
  2. Να ανατεθεί σε εξιδεικευμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο η διενέργεια μετρήσεων σε 24ωρη και πλέον βάση με τη χρήση κατάλληλων δοσιμέτρων προκειμένου να προσδιοριστεί η πραγματική έκθεση που δέχονται οι μόνιμοι κάτοικοι από το σύνολο των πηγών.
  3. Nα κατατεθεί υπόμνημα προς την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που τοποθέτησε την κεραία, προκειμένου να ζητηθεί η μείωση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας.

Η πρόταση μας αυτή, απορρίφθηκε από τον κύριο Σταθόπουλο.

Ο κύριος Σταθόπουλος τα πέντε χρόνια της δημαρχιακής του θητείας εμφανίζει για αυτό το θέμα επιλεκτική ευαισθησία και επιλεκτική αμνησία. Επιλεκτική ευαισθησία, καθώς η συγκέντρωση 250 υπογραφών από κατοίκους του Κοντοπεύκου δεν τον συγκινούν προκειμένου να φέρει προς συζήτηση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιλεκτική αμνησία καθώς ξεχνάει τη «σπουδή του» για άμεση λήψη μέτρων σε αντίστοιχες περιπτώσεις κατά το παρελθόν. Είναι γνωστό ότι ο κ. Σταθόπουλος πατάει πάντα «σε δυο βάρκες».

Αυτήν τη στιγμή εντός των ορίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής λειτουργούν 82 κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Η διαδικασία αδειοδότησής τους προβλέπεται αναλυτικά στην κείμενη νομοθεσία. Η πιο κρίσιμη μελέτη για την ανθρώπινη υγεία είναι η Μελέτη Ραδιοεκπομπών, η οποία εκδίδεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, που εδρεύει στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το κύρος της είναι αδιαμφισβήτητο.  Ακόμα και αν τελικά ένας σταθμός βάσης αδειοδοτηθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν πολεοδομικές ή άλλες παραβάσεις (π.χ. στον τρόπο ηλεκτροδότησης κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, η αρμόδια  Αρχή πρέπει να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο.

Έχουμε ήδη δεσμευτεί ότι ως δημοτική Αρχή και προκειμένου να αυξήσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών:

  1. Θα συνεργαστούμε με επιστημονικούς φορείς (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα)
  2. Θα θεσπίσουμε καμπάνια ενημέρωσης του κοινού (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες κλπ)
  3. Θα εκπονούνται συστηματικές μετρήσεις σε ετήσια τουλάχιστον βάση, κυρίως σε «ευαίσθητους» χώρους όπως είναι σχολεία, παιδικοί σταθμοί, ιδρύματα κλπ

Σε τέτοια ζητήματα δεν χωρούν ολιγωρίες.

Το Γραφείο Τύπου

της Δημοτικής Παράταξης 

«Αγία Παρασκευή η πόλη μας»