Ο ΓΝΩΣΤΟΣ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η Δημοτική Αρχή συγκάλεσε νομίμως συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας γιατί, παρά τις επερχόμενες εκλογές, ο Δήμος πρέπει να εξακολουθεί να λειτουργεί.

Ο κ. Γιώργος Οικονόμου, που κατά τα λοιπά “ενδιαφέρεται” για τον Δήμο μας, εξέδωσε ανακοίνωση ότι δεν θα παραστεί η παράταξή του (όσοι του απέμειναν μετά και τις πολλές αποχωρήσεις) γιατί, κατ΄αυτόν, η συνεδρίαση είναι “παράνομη”. Δεν έχει βαρεθεί να μιλάει για παρανομίες, να κάνει συνεχώς προσφυγές για να καθυστερεί την λειτουργία του Δήμου και των έργων και στο τέλος να απορρίπτονται ΟΛΕΣ οι προσφυγές του;

Ελπίζουμε ότι δεν θα ακολουθήσουν και άλλοι το κακό παράδειγμά του και θα παρουσιαστούν στη συνεδρίαση για να υπάρξει απαρτία.

Το Γραφείο Τύπου της Δημοτικής παράταξης “Αγία Παρασκευή η πόλη μας”