Απάντηση σε πρόσκληση της παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ για την Αγία Παρασκευή»

Σε απάντηση της δημόσιας πρόσκλησης της παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ για την Αγία Παρασκευή», για διαπαραταξιακή συζήτηση με θέματα:

α. Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμότητα εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Οικονομική Επιτροπή

β. Συγκρότηση και αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

γ.  Εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβουλίου στην ΚΕΔΕ και στις Περιφερειακές Ενώσεις των Δήμων,

έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

α. Οι διατάξεις του Νόμου για τα δυο τουλάχιστον από τα θέματα αυτά βρίσκονται υπό αναθεώρηση, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό από την Κυβέρνηση, που έχει την νομοθετική πρωτοβουλία, και θα τεθούν προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες.

β. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), έχει ήδη καταλήξει σε προτάσεις , τις οποίες έλαβε υπ΄όψιν της η Κυβέρνηση.

Συνεπώς κάθε συζήτηση για τα θέματα αυτά είναι άκαιρη και άνευ αντικειμένου.

 

Το Γραφείο Τύπου της δημοτικής παράταξης «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»