ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ

Για άλλη μια φορά ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ, κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ, αποδεικνύει την απαξίωσή του προς το συλλογικό Όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αλλά και την περιφρόνησή του προς τα μέλη του Συμβουλίου.

Μια μόλις μέρα μετά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (17-6-2015), κατά την οποία ο κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ ειρωνεύθηκε Δημοτικούς Συμβούλους και μέλη του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ, για το γεγονός ότι διαμαρτυρήθηκαν για το  ότι συγκαλεί εκτάκτως το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ με πολύ μεγάλη συχνότητα, επανέλαβε την πρακτική του αυτή. Συγκαλεί εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο για την 19-6-2015.

Κανείς δεν αντιλέγει στο ότι ένα Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλείται εκτάκτως, όταν παρουσιάζεται απρόβλεπτο και κατεπείγον ζήτημα, που χρειάζεται άμεση επίλυση. Αλλά η τακτική του κ. Παπαμιχαήλ, με την οποία τα Έκτακτα Συμβούλια εξομοιώνονται με τα Τακτικά, ακυρώνει την έννοια του «εκτάκτου και κατεπείγοντος». Ιδίως όταν το «έκτακτο» οφείλεται σε προσπάθεια του κ. Παπαμιχαήλ, να διορθώσει προηγούμενες άστοχες ή ακατανόητες ενέργειές του.

Αυτά, σε συνδυασμό με το ότι συνήθως δεν λαμβάνουμε τις εισηγήσεις του εντός των νομίμων χρονικών ορίων ή και καθόλου,  για να προετοιμασθούμε καταλλήλως, μας οδήγησε στην συλλογική απόφαση να απέχουμε από την Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ, της 19-6-2015.  Διαμαρτυρόμαστε δε και για την γενικότερη συμπεριφορά του, που την θεωρούμε απαράδεκτη , επιφυλασσόμενοι για τη στάση μας αν συνεχίσει την ίδια τακτική.  

Τα Μέλη του Δ.Σ.του ΠΑΟΔΑΠ

Έφη Καψοκεφάλου, «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»

Σπύρος Παπασπύρος, «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»

Γιάννης Μυλωνάκης, «Συμμαχία Ευθύνης»

Θάνος Θανόπουλος, «Λαϊκή Συσπείρωση»

Αλέξανδρος Μουστόγιαννης, «Μια γενιά μπροστά»